Általános Szerződési Feltételek

I. Felek

1. Szolgáltató

Név: Cserta Alexandra egyéni vállalkozó

Székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 50. 2.em 4.ajtó

Nyilvántartási száma: 51788722

Adószám: 68467779-1-42

Statisztikai számjel: 68467779 - 7410 - 231 - 01

E-mail cím: info@kivulbelulboldogsag.hu

Számlavezető bank: Gránit Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12100011-17891880

2. Felhasználó

 1. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).
 2. Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

II. ÁSZF célja, hatály és közzététele

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
 2. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.
 3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
 4. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.
 5. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a http://kivulbelulboldogsag.hu/aszf címen.
 6. Jelen ÁSZF 2017. október 16. napjától határozatlan ideig szól.
 7. A webáruházra külön szerződési feltételek vonatkoznak.

III. A Szolgáltatás

1. Szolgáltatás leírása

A kivulbelulboldogsag.hu egy blog felület, melyről két féle irányba lehet menni:

Az oktatas.kivulbelulboldogsag.hu egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

A webaruhaz.kivulbelulboldogsag.hu egy webáruház, melyre külön szerződési feltételek vonatkoznak.

 

2. Regisztráció

 1. Az oktatas.kivulbelulboldogsag.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.
 2. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.
 3. A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.
 4. A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.
 5. Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.
 6. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

3. Díjfizetés

 1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.
 2. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.
 3. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.
 4. A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel, illetve banki átutalással.
 5. A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

4. A szolgáltatás használata

 1. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.
 3. Az oktatas.kivulbelulboldogsag.hu oldalon található minden tartalom Cserta Alexandra e.v. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.
 4. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.
 6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

4. Események

 1. A Felhasználónak jogában áll az eseményeket lemondani.
 2. Lemondás esetén workshopnál:
  1. Az esemény előtti 5. napig: lemondás esetén a workshop árának 100%-a vissza kérhető, vagy tovább vihető a következő eseményre.
  2. Az esemény előtti 3. napig: lemondás esetén a workshop árának 50%-a vissza kérhető, vagy a megfelelő összeg tovább vihető a következő eseményre.
  3. Ezen belül a workshop árát nem tudjuk visszafizetni.
 3. Lemondás esetén konzultáció esetén:
  1. A konzultáció előtti 5. napig: lemondás/eltolás esetén a konzultáció árának 100%-a vissza kérhető, vagy tovább vihető egy következő közösen megállapított alkalomra.
  2. A konzultáció előtti 3. napig:lemondás/eltolás esetén a konzultáció árának 50%-a vissza kérhető, vagy tovább vihető egy következő közösen megállapított alkalomra.
  3. Ezen belül a konzultáció árát nem tudjuk visszafizetni.
 4. Családi tragédia esetén jogunkban áll kivételt tenni. 

5. Havi előfizetéses tartalom 

Az előfizetés paraméterei:

 • Nem egyszeri, hanem időszakra vonatkozó ára van (/hó vagy /év)
 • Előfizetés időtartama: ezen időszak alatt él az előfizetés. A vásárló erre az időszakra szerződik.
 • Számlázás gyakorisága: havi rendszerességnél havonta van díjfizetés, éves gyakoriságnál évente
 • Hosszabbítás: automatikusan megújuló előfizetéseket lehet létrehozni. Ez azt jelenti, hogy az előfizetés időtartama után az előfizetés automatikusan meghosszabbításra kerül, ha a felhasználó ezt külön ki nem kapcsolja. Tehát amennyiben a felhasználó nem szeretne hosszabbítani, ezt az előfizetése végég - a lejárat előtt a saját beállítások között meg kell, hogy változtassa!

Az előfizetés menet közben bármikor változtatható, de az időszakos ár az előfizetés időtartama alatt a már meglévő előfizetőknek nem változik (az a megrendeléskor fixen rögzítésre kerül az ajánlat későbbi változtatásától függetlenül). Ugyanakkor hosszabbításkor már az új áron megy tovább az előfizetés.

 

Az előfizetés indítása valójában egy vásárlás. Mivel az előfizetéses ajánlatok kurzusok értékesítési oldalain jelennek meg, így a vásárló ugyanazon a vásárlási folyamaton megy végig, mintha egyszeri hozzáférést vásárolna. A fő különbség, hogy ilyenkor az első számlázási időszakra eső díjat fizeti csak ki és a vásárlás végén nem csak a kurzusokat láthatja a Kurzusaim menüpontban, de létrejön egy előfizetés is.

Az előfizetések esetében mindig előre kell fizetnie a felhasználónak (prepaid).

Ismétlődő fizetés: minden hónapban autómatikusan leemeli a vásárló számlájáról a havi összeget.

Időtartam: Az előfizetéses kurzusok egy havi előfizetéses program, vagyis minden hónapban egy adott összeget kell érte fizetni.

Automatikus hosszabbítás: Azon előfizetések esetében, amiken az automatikus hosszabbítás aktív (nem kapcsolata ki a felhasználó) lejárat után lefut az automatikus hosszabbítás. Ez az előfizetéses ajánlat aktuális állapota alapján történik az előfizetést az ajánlatban szereplő árral, időszakkal és számlázási gyakorisággal (avagy, ha ezek változtak, akkor az új paraméterekkel megy tovább). Tehát amennyiben a felhasználó nem szeretne hosszabbítani, ezt az előfizetése végég - a lejárat előtt a saját beállítások között meg kell, hogy változtassa!

Lemondás: amikor a vásárló az előfizetéses programot megvásárolja beállíthatja, hogy havi/féléves/éves programra jelentkezik. Az időszak lejárta után a rendszer automatikusan meghosszabbítja az előfizetést amennyiben a lemondás nem történik meg.

A vásárló a saját menüjében az Előfizetés almenüben tudja megtekinteni előfizetéseit.

Az Előfizetés kezelése gomb megnyomásával az alábbiakat tudja megtenni:

 • Automatikus hosszabbítás kikapcsolása/visszakapcsolása
 • Számlák megtekintése és letöltése
 • Díjtartozás esetén díjfizetés

Lejárt előfizetések hozzáférésének törlése

Azon előfizetések esetében, amiken az automatikus hosszabbítás nem aktív (a felhasználó kikapcsolta) lejárat után lefut a hozzáférések törlése. Ezzel megszűnik az előfizető hozzáférése az előfizetésben levő kurzusokhoz.

Lejárat/hosszabbítás előtt figyelmeztető email

Lejáró előfizetések esetében a lejárat előtt 14, 7 és 1 nappal email értesítést küld a rendszer a felhasználónak.

Díjtartozás figyelmeztetés

2 naponta figyelmeztetést küldünk díjfizetésről. Egészen addig küldjük amíg nem fizet vagy nem törli az adminisztrátor az előfizetését.

Automatikus díjfizetés

Mentett bankkártyás előfizetések esetén a rendszer megkísérli az automatikus levonást. Ezt is be lehet állítáni a személyes beállításoknál, amennyiben át szeretni állni az ügyfél eutomatikusról manuálisra, vagy fordítva.  Összesen 5 alkalommal próbál a rendszer sikertelenség esetén pénzt levonni, utána átvált manuális fizetési módra és díjfizetési figyelmeztetőt küld a felhasználónak.

Manuális fizetésre váltás

5 sikertelen automatikus fizetési kísérlet után a rendszer manuális fizetésre vált.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.
 2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.
 3. A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.
 4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

V. Felelősség

 1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.
 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
 4. A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.
 5. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

VI. Rendszeres karbantartás

 1. A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és  a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.
 2. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.
 3. Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.
 4. A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.
 5. A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@kivulbelulboldogsag.hu
 6. A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VII. Adatkezelés

 1. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.
 2. A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
 3. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás  technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
 4. Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

VIII. Elállási jog, jótállás

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.
 2. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

IX. Szerződés megszűnése

 1. A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatá Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.
 2. Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

X. Vis maior

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 3. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XI. Záró rendelkezések

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 2. Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.
 3. Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XII. Kapcsolattartás

 1. A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: info@kivulbelulboldogsag.hu
 2. A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.